Geschreven door André Aleman / 

1 april 2012 / 

De illusies van het hersenonderzoek

Hersenonderzoek staat volop in de belangstelling. Er worden debatavonden georganiseerd over de vrije wil en het brein en met grote regelmaat publiceren de media over resultaten van hersenonderzoek. Waar komt al deze aandacht vandaan? Zijn wij echt onderworpen aan de grillen van ons brein? En hoe zit het dan met geloof?

In dit artikel bespreekt professor André Aleman drie vragen die telkens naar voren komen als het over hersenwetenschap en maatschappij gaat.   Ten eerste gaat hij in op de vraag of wij ons brein zijn. Het antwoord zal luiden: we zijn meer dan dat. Ten tweede bespreekt hij de vraag of de mens een vrije wil heeft. Hier is een genuanceerd antwoord op zijn plaats. De mens heeft wel een bewuste wil, maar geheel vrij is die niet. Ten slotte gaat hij in op de vraag wat de hersenwetenschap over geloofsbeleving te zeggen heeft.

Download PDF

André Aleman

André Aleman is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.