Geschreven door Gerrit Blaauw / 

31 januari 2015 / 

De harmonie van Woord en wetenschap: een verrassing

“Onlangs ontmoette ik een christelijke gepensioneerde professor.  Hij vroeg wat mij zoal bezighield. In plaats van het gebruikelijke ‘van alles en nog wat’ te zeggen, dacht ik ‘laat ik het eens proberen.’ Dus gaf ik hem een sterk gereduceerd verslag van dit boekje, De harmonie van Woord en wetenschap. Nadat ik zoveel had gezegd als de beleefdheid toeliet, zei hij heel vriendelijk: ‘Wel, ik denk dat ik toch maar blijf bij het Conflict van Woord en Wetenschap.’  Spijtig, maar waarom niet?”

Zo begint het boekje Harmonie van Woord en wetenschap van prof. G.A. Blaauw, dat de redactie van Geloof & Wetenschap hieronder als download beschikbaar maakt. Gerrit Blaauw werd geboren in 1924 en hij studeerde elektrotechniek in Delft. Tijdens zijn studententijd kwam hij tot geloof. Hij promoveerde aan de universiteit van Harvard in 1952 op het ontwerp van een computer. Hij werkte van 1955 tot 1965 bij IBM in de Verenigde Staten. Hij was hoogleraar digitale techniek aan de Universiteit Twente van 1965 tot 1989 en voorzitter van de evangelische studentenvereniging IFES-Nederland van 1967 tot 1986. Sedert 1982 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

“Deze tekst is geen nieuw inzicht”, zo stelt de auteur. “Ik heb alleen de vele argumenten die over Woord en wetenschap de ronde doen in een eenvoudig kader geplaatst, dat als verrassend kan worden beschouwd en op zijn beurt weer verrassingen inhoudt. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de bijdragen van de schrijvers naar wie ik verwijs. Mijn hoop is dat dit de lezer zal stimuleren die bijdragen zelf te lezen.” De tekst is in eerste instantie geschreven voor studenten:  “Zo is hij ook in de loop van veertig jaar tot stand gekomen. Beginnend vanuit een verondersteld conflict, is door veel gesprekken geleidelijk de verrassende overtuiging van harmonie ontstaan. Studenten (van alle leeftijden en elke overtuiging) zijn gewoonlijk bereid om met een schone lei te beginnen door een onderwerp op zijn inhoudelijke waarden te beoordelen en niet vanuit een vaststaande mening een alternatief te bekritiseren. Zo’n vaststaande mening is namelijk niet noodzakelijk weloverwogen.”

De tekst is hieronder te downloaden, zowel in het Nederlands als het Engels.

Download PDF – Nederlands
Download PDF – Engels

Gerrit Blaauw

Gerrit Blaauw (1924-2018) was hoogleraar digitale techniek aan de Universiteit Twente van 1965 tot 1989 en voorzitter van de evangelische studentenvereniging IFES-Nederland van 1967 tot 1986. Sinds 1982 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.