Geschreven door Nico Hardebol / 

11 februari 2016 / 

De geologie van scheuren en de scherven van het magmatisch zout

Wat doen gesteentelagen ertoe in ons belijden van God als schepper? Een goede vraag of voer voor zoutloze discussies, zoals recent op deze site werd gesteld naar aanleiding van de door Stef Heerema gepropageerde magmatische zoutvorming? Een artikel van Nico Hardelbol met een reactie van Heerema zelf.

Voor diegene die thuis is in de discussie over ‘schepping en evolutie’ behoeft het weinig introductie hoe een geoloog de rol vervult als hoeder van een letterlijke zesdaagse scheppingsweek. Bekend met de creationistische literatuur, heeft de geoloog Nico Hardebol de afgelopen jaren met toenemende verbazing kennis genomen van Stef Heerema’s pleidooi voor een vulkanische oorsprong van steenzout als onderbouwing van zondvloedgeologie. Hij betwijfelt zo’n alternatief voor zoutvorming.

Kritiekpunten zijn:

  • de vele onjuistheden omtrent gesteentevervorming rond diapieren en het niet inpassen van relevante gegevens omtrent magmatische gesteentetexturen;
  • het ontbreken aan de juiste kritische beoordeling van de bestaande reguliere theorie rond zout- en diapiervorming;
  • het ontbreken aan een reflectie van de gegevens en herziening van een alternatieve theorie;
  • en de kwestie of een ingewikkelde geologische toelichting niet meer terughoudendheid en zorgvuldigheid vraagt voordat het wordt gepresenteerd aan een publiek in de kerkbanken.

Heerema reageert door drie tekortkomingen in Hardebols artikel te benoemen:

  • een ‘verdwenen’ gesteentelaag;
  • gebrekkige verklaring voor onstaant steenzout;
  • weerstandloosheid en de hoogte van zoutpijlers.

 

Lees hieronder het hele artikel met daaronder een reactie van Stef Heerema op deze kritiek.

Download PDF

Nico Hardebol

Nico Hardebol is geoloog en werkt als inspecteur bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Zijn expertisegebied is de vervorming van gesteentes in de aarde. Zijn promotieonderzoek ging over de gebergtevorming van de Canadese Rockies. Daarna werkte hij eerst als onderzoeker aan de TU Delft en sindsdien als inspecteur bij het SodM aan de (risico)analyse van scheur- en breukvorming door (mijnbouw)activiteiten in de diepe ondergrond.