Geschreven door Gijsbert van den Brink / 

23 januari 2014 / 

De exegese van Genesis 2-3

In de discussie over schepping en evolutie die onder christenen gevoerd wordt, is een van de vragen de exegese van de eerste hoofdstukken van Genesis. In een kort artikel geeft prof. G. van den Brink een overzicht van de verschillende manieren waarop deze hoofdstukken kunnen worden geïnterpreteerd.

Er worden vijf mogelijkheden onderscheiden om de verhouding tussen geschiedenis en theologie in Genesis 2-3 te denken. Een dergelijke typologie biedt een handzaam raamwerk om het veld enigszins te overzien, en kan gebruikt worden om af te wegen welke opties de voorkeur verdienen boven andere.

Volg deze link voor het artikel ‘Theologie en geschiedenis in Genesis 2-3’ (pdf) op de site DARE van de UBVU.

Uit: Inzicht. Studentenmagazine Theologische Universiteit Apeldoorn, 17-24 (bewerkte versie van een lezing gehouden op een congres over ‘Darwin in de tuin van Eden’, Nijkerk, april 2009).

Gijsbert van den Brink

Gijsbert van den Brink is hoogleraar theologie en natuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.