Home » Nieuws » De evolutie van anti-evolutie politiek

De evolutie van anti-evolutie politiek

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 21 december 2015|2.7 min read|

In de VS proberen groepen al decennia om onderwijs in de evolutietheorie te verzwakken. Van de wetten die daaruit voort zijn gekomen is nu een evolutionaire stamboom gemaakt.

 

In het wetenschappelijke tijdschrift Science van 18 december beschrijft Nicholas Matzke (Australian National University, het onderzoek is grotendeels verricht bij het Amerikaanse Institute for Mathematicl and Biological Synthesis) een groot aantal wetsvoorstellen om evolutie-onderwijs in te perken of in te kaderen. De voorstellen zijn vanaf 2004 in Amerikaanse staten is ingediend. Aanleiding voor dit onderzoek is de tiende ‘verjaardag’ van Kitzmiller vs Dover, een roemruchte gerechtelijke uitspraak waarin Intelligent Design geen wetenschap is, en dus niet als zodanig mocht worden onderwezen.

Voorafgaand aan ‘Dover’ was er al een boel gebeurd, schrijft Matzke in Science. Hij gaat terug op het verbod om evolutie op scholen te onderwijzen dat diverse staten in de jaren 20 van de vorige eeuw hadden ingesteld. Dit verbod was de aanleiding voor het ‘Scopes-proces’, waarin dit verbod zonder succes is aangevochten.

Academische vrijheid

Maar in 1968 veranderde dit, waarna creationisten zich gingen inzetten voor het onderwijzen van wetenschappelijk creationisme als alternatief voor de evolutietheorie. Toen dit wetenschappelijke creationisme werd afgewezen als serieus alternatief ontstond er een beweging richting ‘Intelligent Design’, waarin religie geen rol zou spelen. Maar in 2005 werd dit alternatief dus ook afgeserveerd door een rechter.

Na het Dover proces veranderde de insteek van organisaties die evolutie-onderwijs wilden bestrijden. Er werden wetsvoorstellen gelanceerd die betoogden ‘Academische vrijheid’ te vergroten door alternatieven voor evolutie in het curriculum van scholen op te nemen. Matzke noemt dit ‘stealth creationism’. Hij maakte een fylogenetische stamboom van wetsvoorstellen die op deze manier het evolutieonderwijs wilden ‘ondermijnen’.

Afstamming

In de afgelopen tien jaar telde Matzke 65 wetsvoorstellen in de parlementen van diverse staten. Hij onderzocht de argumentatie en gebruikte bewoordingen en analyseerde de inhoud. Een oproep om de evolutietheorie kritisch te beschouwen in het onderwijs werd veelal gekoppeld aan een vergelijkbare oproep waar het ging over klimaatverandering of het klonen van mensen. Door de oproep te verbreden kregen de wetsvoorstellen een algemener karakter, minder anti-evolutie. Maar de genoemde onderwerpen vallen in de smaak bij dezelfde groepering (christelijke stemmers op de conservatieve partij).

In zijn analyse vond Matzke bewijs voor ‘gemeenschappelijke afstamming’ van veel wetsvoorstellen, waarbij tevens enige modificatie was opgetreden. Indieners kopieerden wetsvoorstellen die in andere staten succesvol waren gebleken. Er vond een verschuiving van ‘Academic Freedom Acts’ naar ‘Science Education Acts’ plaats. De SEA-wetten lijken af te stammen van een voorbeeld-wet die het Discovery Institute (een denktank voor Intelligent Design) heeft gepubliceerd, maar ook van een beleidsnotitie uit Ouachita Parish in Louisiana.

Bestrijden

Hoewel de wetten niet direct verwijzen naar creationisme was via het woordgebruik en de banden van de indieners in 63 van de 65 gevallen een link met de creationistische beweging in de VS te leggen. Het is volgens Matzke belangrijk om de voorstellen, ondanks hun vage bewoordingen, te zien als anti-evolutie wetten en ze als zodanig te bestrijden.

Nicholas J. Matzke is een voormalig medewerker van het National Center for Science Education (NCSE) dat evolutie-onderwijs juist ondersteunt. Namens het NCSE speelde hij een belangrijke rol in het Dover proces.

Referentie: Nicholas Matzke: The evolution of antievolution policies after Kitzmiller v. Dover. Science 17 December 2015, DOI 10.1126/science.aad4057

Home » Nieuws » De evolutie van anti-evolutie politiek

De evolutie van anti-evolutie politiek

By Gepubliceerd Op: 21 december 20152.7 min read

In de VS proberen groepen al decennia om onderwijs in de evolutietheorie te verzwakken. Van de wetten die daaruit voort zijn gekomen is nu een evolutionaire stamboom gemaakt.

 

In het wetenschappelijke tijdschrift Science van 18 december beschrijft Nicholas Matzke (Australian National University, het onderzoek is grotendeels verricht bij het Amerikaanse Institute for Mathematicl and Biological Synthesis) een groot aantal wetsvoorstellen om evolutie-onderwijs in te perken of in te kaderen. De voorstellen zijn vanaf 2004 in Amerikaanse staten is ingediend. Aanleiding voor dit onderzoek is de tiende ‘verjaardag’ van Kitzmiller vs Dover, een roemruchte gerechtelijke uitspraak waarin Intelligent Design geen wetenschap is, en dus niet als zodanig mocht worden onderwezen.

Voorafgaand aan ‘Dover’ was er al een boel gebeurd, schrijft Matzke in Science. Hij gaat terug op het verbod om evolutie op scholen te onderwijzen dat diverse staten in de jaren 20 van de vorige eeuw hadden ingesteld. Dit verbod was de aanleiding voor het ‘Scopes-proces’, waarin dit verbod zonder succes is aangevochten.

Academische vrijheid

Maar in 1968 veranderde dit, waarna creationisten zich gingen inzetten voor het onderwijzen van wetenschappelijk creationisme als alternatief voor de evolutietheorie. Toen dit wetenschappelijke creationisme werd afgewezen als serieus alternatief ontstond er een beweging richting ‘Intelligent Design’, waarin religie geen rol zou spelen. Maar in 2005 werd dit alternatief dus ook afgeserveerd door een rechter.

Na het Dover proces veranderde de insteek van organisaties die evolutie-onderwijs wilden bestrijden. Er werden wetsvoorstellen gelanceerd die betoogden ‘Academische vrijheid’ te vergroten door alternatieven voor evolutie in het curriculum van scholen op te nemen. Matzke noemt dit ‘stealth creationism’. Hij maakte een fylogenetische stamboom van wetsvoorstellen die op deze manier het evolutieonderwijs wilden ‘ondermijnen’.

Afstamming

In de afgelopen tien jaar telde Matzke 65 wetsvoorstellen in de parlementen van diverse staten. Hij onderzocht de argumentatie en gebruikte bewoordingen en analyseerde de inhoud. Een oproep om de evolutietheorie kritisch te beschouwen in het onderwijs werd veelal gekoppeld aan een vergelijkbare oproep waar het ging over klimaatverandering of het klonen van mensen. Door de oproep te verbreden kregen de wetsvoorstellen een algemener karakter, minder anti-evolutie. Maar de genoemde onderwerpen vallen in de smaak bij dezelfde groepering (christelijke stemmers op de conservatieve partij).

In zijn analyse vond Matzke bewijs voor ‘gemeenschappelijke afstamming’ van veel wetsvoorstellen, waarbij tevens enige modificatie was opgetreden. Indieners kopieerden wetsvoorstellen die in andere staten succesvol waren gebleken. Er vond een verschuiving van ‘Academic Freedom Acts’ naar ‘Science Education Acts’ plaats. De SEA-wetten lijken af te stammen van een voorbeeld-wet die het Discovery Institute (een denktank voor Intelligent Design) heeft gepubliceerd, maar ook van een beleidsnotitie uit Ouachita Parish in Louisiana.

Bestrijden

Hoewel de wetten niet direct verwijzen naar creationisme was via het woordgebruik en de banden van de indieners in 63 van de 65 gevallen een link met de creationistische beweging in de VS te leggen. Het is volgens Matzke belangrijk om de voorstellen, ondanks hun vage bewoordingen, te zien als anti-evolutie wetten en ze als zodanig te bestrijden.

Nicholas J. Matzke is een voormalig medewerker van het National Center for Science Education (NCSE) dat evolutie-onderwijs juist ondersteunt. Namens het NCSE speelde hij een belangrijke rol in het Dover proces.

Referentie: Nicholas Matzke: The evolution of antievolution policies after Kitzmiller v. Dover. Science 17 December 2015, DOI 10.1126/science.aad4057