‘Creationisme hindert gelovige wetenschapper’

Aan de koffietafel op de universiteit gaat het maar zelden over geloof. ‘Daardoor blijven vooroordelen bestaan’, zegt Martine van Veelen van ForumC. Zij interviewde tien toonaangevende Nederlandse hoogleraren en publiceerde de interviews in een boek dat vandaag wordt gepresenteerd tijden het debat ‘No Faith in Science’. Het Nederlands Dagblad publiceerde vandaag een interview met haar.

Uit de gesprekken trok Van Veelen onder meer de conclusie dat hoogleraren hun levensbeschouwing zelden met elkaar bespreken. Van Veelen: ‘Dat is jammer, want daardoor blijven vooroordelen bestaan.’ ‘Bijvoorbeeld de gedachte dat een wetenschapper die ’s zondags naar de kerk gaat bijna per definitie creationist is en gelooft dat de wereld in zes dagen is geschapen.’ Maar de theïstische wetenschappers die ze heeft gesproken, accepteren allemaal de evolutietheorie.Van Veelen haakt daarbij aan in haar inleiding: ‘Het creationisme is een struikelblok. Als gelovige studenten ergens door in een crisis raken, dan heeft dat vaak daarmee te maken.’

Verwondering is een belangrijke drijfveer voor wetenschappers. ‘Is verwondering voorbehouden aan de theïstische wetenschappers? ‘Nee helemaal niet. De verhalen van forensisch psycholoog Corine de Ruiter en Wubbo Ockels vertonen uitermate spirituele trekken. Ockels is voor zover ik weet geen theïst, maar kent wel een en al verwondering over ‘Moeder Aarde’. Dat komt onder meer door zijn ervaring als ruimtevaarder. De aarde van zo’n grote afstand te aanschouwen heeft hem besef gegeven van de nietigheid van de mens, maar ook de schoonheid van de aarde.’’

Is een boek over geloof en wetenschap vooral een preek voor eigen parochie? Van Veelen: ‘Dat vind ik niet. Toegegeven, buiten de theïsten is inderdaad maar een kleine groep wetenschappers hiermee concreet bezig. Ik heb sommige hoogleraren echt over de streep moeten trekken om mee te werken aan een interview. Maar ik hoop juist dat dit boek met verhalen waar zowel gelovige als niet-gelovige wetenschappers aan het woord komen, mensen prikkelt erover na te denken.’

Lees het volledige artikel ‘Creationisme hindert gelovige wetenschapper’ in het Nederlands Dagblad (10 november 2011).