24 september 2021 / 

Christelijke stemmen in aanloop naar klimaattop

Over iets meer dan een maand begint in het Schotse Glasgow de VN klimaattop COP26, waarin onder meer het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wordt geëvalueerd. Britse religieuze leiders roepen de deelnemers op om in actie te komen voor het klimaat, maar er klinken ook andere stemmen.

In het Verenigd Koninkrijk verklaart een groot aantal leiders van verschillende geloven deze maand dat zij achter klimaatactie staan. Zij roepen overheden op om daar werk van te maken, zodat de opwarming binnen de 1,5 graad blijft die in Parijs is afgesproken. Daarnaast willen zij ook actie zien om andere milieuproblemen aan te pakken, zoals acties voor schonere lucht en schoon water, en een vermindering van voedselverspilling.

Evangelicals

Zij sluiten hiermee aan bij een verklaring die eerder is ondertekend door paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oosters-orthodoxe aartsbisschop Patriarch Bartholomeus I van Constantinopel.

De Canadese klimaatonderzoeker en Christen Katharine Hayhoe is inmiddels een bekende stem in het klimaatdebat, ook in Nederland. Zij richt zich vaak tot Amerikaanse evangelicals die sceptisch zijn over klimaatverandering. Onlangs publiceerde zij het boek ‘Saving Us: A Climate Scientist’s Case for Hope and Healing in a Divided World’, waarin ze onder meer handvatten geeft voor een gesprek over klimaatverandering.

Wegwerp planeet

Want er ook christelijke stromingen waarin klimaatactie met argwaan wordt bekeken. De invloedrijke Amerikaanse predikant John MacArthur betwijfelt of klimaatverandering echt zo dramatisch is, en gelooft niet de dat mens daar een rol in speelt. Bovendien stelt hij dat de aarde geschapen is voor de mens, en niet voor eeuwig is geschapen: het is een ‘wegwerp planeet’ die we gewoon kunnen opgebruiken. De ideeën van MacArthur staan beschreven in een analyse op de nieuws website The Conversation, waar de auteur ook aanstipt dat veel creationistische organisaties klimaatverandering ontkennen.

Dat blijkt ook uit een interview in het Reformatorisch Dagblad. Daarin komt Jake Herbert van het Institute for Creation Research aan het woord. Deze jonge aarde creationist stelt dat ‘klimaatalarmisme’ het gevolg is van ‘een evolutionair wereldbeeld’. In het interview hamert hij erop dat de ijstijden niet over een lange perioden hebben plaatsgevonden, maar in een korte tijd na de Zondvloed.

Religiedebat

Het Nederlandse Logos Instituut publiceerde ook een aantal klimaatsceptische artikelen op hun site (en in hun populairwetenschappelijke tijdschrift WEET), maar gaf ook ruimte aan iemand die wel vindt dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

Eerder dit jaar organiseerde ForumC het Nationaal Religiedebat met als thema ‘Religie, klimaat en klimaatreligie’. Daar sprak onder meer Eva van Urk-Coster, die aan de Vrije Universiteit onderzoek doet naar de manier waarop christenen omgaan met klimaat en ecologie.

COP26 vindt plaats van 31 oktober tot en met 12 november.