4 januari 2014 / 

Cees Dekker: Evolutie behandelen bij catechisatie

Nieuws

Biofysicus Cees Dekker roept in het Nederlands Dagblad op om in de catechisatie het gesprek over evolutie aan te gaan. Diverse predikanten vallen hem bij.

 

Tegenover het Nederlands Dagblad stelt Dekker op 4 januari dat er een catechisatiemethode zou moeten komen waarin ook aandacht is voor evolutie. De Delftse hoogleraar betoogt al jaren dat de evolutietheorie prima past binnen de schepping zoals die in de Bijbel is beschreven.

 

Hij maakt zich vooral zorgen over christelijke jongeren die alleen buiten de kerk in aanraking komen met evolutie. Binnen de kerk is er volgens hem een zekere ‘verlegenheid’ om het onderwerp aan te pakken. Dat is te ondervangen via aandacht voor het onderwerp in een catechisatiemethode.

 

Verschillende predikanten zijn het met Dekker eens dat de evolutietheorie, en in bredere zin de relatie tussen geloof en wetenschap, besproken moet worden met jongeren in de kerk. De Christelijke Gereformeerde predikant Wim de Bruin (Purmerend) zegt bijvoorbeeld dat jongeren het gevoel hebben ‘dat ze moeten kiezen tussen schepping of evolutie en dat er geen combinatie mogelijk is.’

 

De Bruin krijgt regelmatig vragen over dit onderwerp tijdens de catechisatie. Ook zijn collega Theo van Campen (Hervormd, Zwartebroek-Terschuur) krijgt dit soort vragen. ‘In mijn catechese behandel ik eerst het vraagstuk hoe de Bijbel gelezen moet worden. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek.’ Dat er aandacht moet komen voor de evolutietheorie beamen de predikanten. Of dat via een nieuwe catechisatiemethode moet, daar wordt aan getwijfeld.

 

Docent Educatie & Catechetiek Jos de Kock van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam denkt dat dit niet nodig is. Hij pleit voor een open gesprek in de gemeente over het contrast dat jongeren kunnen ervaren tussen wat zij horen en leren in de kerk en wat zij leren over wetenschap. Dat gesprek moet eerlijk zijn: volwassenen moeten durven erkennen dat zij op sommige vragen zelf ook geen sluitend antwoord hebben.

 

In oktober 2013 organiseerde ForumC een besloten conferentie over de manier waarop met jongeren zou moeten worden gesproken over de vermeende spanning tussen geloof en wetenschap.