• Gezonde economie door geloof, hoop en liefde

  Lans Bovenberg en Jan Peter van der Toren

  Onderling gekrakeel is schadelijk voor de economie. Het is beter om te zoeken naar gezamenlijke belangen. …

 • Filosofie en de dragers van de fakkel

  Alexander van Biezen

  In juli 2015 bracht Stephen Hawking, één van de briljantste fysici van onze tijd, enige tijd door aan de KU ...

 • Auto’s en rompers

  Christine Boshuijzen-Van Burken

  Wat hebben techniek en ethiek met elkaar te maken? Na het noemen van de naam “Volkswagen” twijfelt niemand er meer ...

 • De biologie van de liefde

  Leon de Bruin

  Onlangs werden verschillende universiteiten in Nederland vereerd met een bliksembezoek van Patricia Churchland, die een pleidooi hieldvoor een biologische benadering ...

 • De rivier en het landschap, de drakendoder en de stad op de heuvel

  Tom Uytterhoeven

  Biologie versus cultuur Is religie een puur natuurlijk gegeven, staat religie volledig los van de natuurlijke processen die de menselijke ...

 • Grenzen van wetenschap

  Jeroen de Ridder

  Heeft de wetenschap grenzen? Als het over geloof en wetenschap gaat, komt die vraag nogal eens op. Wetenschap gaat over ...

 • Een pleidooi voor een substantiële metafysica

  Emanuel Rutten

  Onlangs besprak Alexander van Biezen op dit forum het boek Every Thing Must Go van J. Ladyman en D. Ross. ...

 • Het fundament en faillissement van het creationisme

  Dirk van der Wulp

  Recent laaide het debat tussen aanhangers en tegenstanders van de evolutietheorie weer op. Dat gebeurde omdat de Evangelische Hogeschool Amersfoort ...

 • De epigenetica van de vraag naar God

  Daan van Schalkwijk

  Na het afronden van het menselijkgenoomproject is de Systeembiologie in opkomst. De Systeembiologie onderzoekt hoe de bouwstenen van het organisme ...

 • Sceptisch naturalisme tegen verstandsbegoocheling

  Jan Riemersma

  Het ligt voor de hand om te denken dat een mens verre van volmaakt is; als ons lichaam bouwfouten bevat, ...

 • Waarom metafysica geen antwoorden biedt maar de Boeddha wel

  Hans van Eyghen

  Discussies over geloof en wetenschap komen vaak uit op de vraag naar het bestaan van God. Op dit forum verschijnt ...

 • Een pleidooi voor naturalisme

  Alexander van Biezen

  Het filosofisch naturalisme – in de betekenis van het uitsluiten van het bovennatuurlijke als een bron van kennis – is ...