• Hoe meer wetenschap, hoe minder geloof?

  David Martin

  De discussie over de verhouding tussen wetenschap en secularisatie wordt geteisterd door de manier waarop mensen spreken over ‘religie’ en ...

 • Is religie hulp of hinderpaal voor wetenschap?

  Redactie

  Nieuws Evolutiebioloog Jerry Coyne vindt dat religie de vooruitgang van de wetenschap heeft vertraagd. Journalist Alex Berezow en historicus James ...

 • Op zoek naar het verborgene

  Kees-Jan Schilt

  Een van de grootste dwalingen binnen de geschiedenis van de natuurwetenschappen is het bekijken van het verleden door de bril ...

 • Economie en geloof: conflict of harmonie?

  Joost W. Hengstmengel

  In reactie op het ooit modieuze conflictmodel is er de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekomen voor de positieve bijdrage ...

 • Dupree, Asa Gray. 1810-1888

  René Fransen

  Botanicus Asa Gray leefde in roerige tijden. In de jonge en nog instabiele Verenigde Staten probeerde hij als professioneel wetenschapper ...

 • Quid est veritas? Galilei, Dawkins en de waarheid

  Kees-Jan Schilt

  Begin dit jaar maakte ik mijn recensiedebuut in het RD met een bespreking van de Nederlandse vertaling van ’het boek ...

 • Protestanten aller landen verenigt u?

  Joost W. Hengstmengel

  Eind 2012 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van Max Webers Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Het gezegde ...

 • Een voorloper van ForumC in Oxford

  Arend Smilde

  Twee maanden geleden is, met veel te weinig tamtam, de geschiedenis ontsloten van een belangrijke voorloper van ForumC. Ik bedoel ...

 • Mens in het midden bij Pascal

  Peter Blokhuis

  Wanneer beweerd wordt dat wetenschap het religieus geloof verdringt of ontkent, laat men ‘kennen’  samenvallen met ‘wetenschappelijk kennen’ en wordt ...

 • Geschiedenis van het debat over evolutie en schepping

  Ab Flipse

  In het debat over schepping en evolutie is het voornaamste strijdpunt vaak de botsing tussen ‘bijbelse gegevens’ en ‘wetenschappelijke resultaten’. ...

 • Wetenschappelijke bloei door religieuze verwondering

  Ronald van Raak

  In de Nederlanden bloeide de wetenschap lange tijd omdat ze zoveel ruimte liet voor religieuze verwondering.   …

 • Wetenschap versterkt het geloof

  Remco van Mulligen

  Op 15 mei jl. mocht ik bij de Evangelische Hogeschool de alpha-wetenschappers representeren in een panel dat met ongeveer tachtig ...