• De rivier en het landschap, de drakendoder en de stad op de heuvel

  Tom Uytterhoeven

  Biologie versus cultuur Is religie een puur natuurlijk gegeven, staat religie volledig los van de natuurlijke processen die de menselijke ...

 • Hoe verlicht zijn wij eigenlijk?

  Kees-Jan Schilt

  Londen, 1660. Een groep gentlemen komt bij elkaar en richt een vereniging op die de geschiedenis zal ingaan als de ...

 • Wat atheïsten kunnen leren van de wetenschapsgeschiedenis

  Jeroen Bouterse

  Ik werd tijdens mijn middelbareschooltijd atheïst en was aan het begin van mijn studietijd erg gecharmeerd van de meedogenloze helderheid ...

 • Siedentop, Inventing the Individual (2014)

  Geert Jan Spijker

  Langzamerhand lijkt in de westerse cultuur het beeld van de middeleeuwen als ‘donkere periode’ minder dominant te worden. Lange tijd ...

 • De religieuze betekenis van wetenschap

  Tom Uytterhoeven

  In de bovenste lade van mijn bureau bewaar ik een strookje papier met een citaat van de Lutheraanse theoloog Philip ...

 • Historisch bewijs voor Exodus, met bijwerking

  Redactie

  Nieuws De tekst van het Bijbelboek Exodus bevat passages die geleend lijken te zijn uit de Egyptische literatuur. Dat geeft ...

 • Beatrice de Graaf: Meest aangrijpende onderzoek

  Redactie

  In deze video geeft terrorismedeskundige Beatrice de Graaf antwoord op de vraag ‘Welk onderzoek heeft je het meest aangegrepen?’ Beatrice ...

 • Beatrice de Graaf: Gods hand in de geschiedenis

  Redactie

  Kun je als historicus ook Gods hand in de geschiedenis duiden en het evangelie laten doorklinken in je werk? In ...

 • Atheïsme, religie en hun gevolgen

  Stefan Paas

  Discussies tussen gelovigen en atheïsten verlopen vaak volgens een vast patroon. Haast onvermijdelijk komt op een gegeven moment ter sprake ...

 • Richard Feynman en de droom van Anaximenes

  Alexander van Biezen

  Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze ...

 • Kuyper contra Bussemaker

  Jan J. Boersema

  Minister Bussemaker bracht eind november haar ‘Wetenschapsvisie 2025’ uit. Wat ze wil is te karakteriseren als meer sturing door overheid ...

 • Recht doen aan de doden

  Joost W. Hengstmengel

  In 1692 verscheen bij de Amsterdamse drukker Tollens een anoniem geschrift met de titel ’t Fortuinlyk Wiel der Werelt-geschiedenis, een ...