• Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  Emanuel Rutten

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Naturalistische verklaringen, so what?

  Hans van Eyghen

  Religieus geloof zou het resultaat zijn van een naturalistisch proces en daarom zou religieus geloof onredelijk zijn. Deze claim vormt ...

 • Religieus geloof debunked

  Bart Klink

  Rond 1990 is er een nieuw wetenschapsgebied ontstaan dat de jaren daarna een grote bloei heeft doorgemaakt: cognitive science of ...

 • Waarom bestaat God?

  Emanuel Rutten

  In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw ...

 • Religieus geloof wegverklaard?

  Hans van Eyghen

  Religieus geloof zou onredelijk zijn in het licht van de huidige psychologie. Dit wordt soms geclaimd door prominente atheïsten zoals ...

 • Is de mens een machine?

  Redactie

  Gaan robots de wereld overnemen? Over deze vraag ging het tijdens het Veritas-forum op 19 maart in Delft. …

 • Is het al tijd voor een nieuwe naam?

  Sander Klaasse

  Het religie-en-wetenschapsdebat gaat nu alweer een tijdje mee. Met de publicaties van natuurkundige en theoloog Ian Barbour en de Schotse ...

 • Niet-feitelijke waarheden

  Emanuel Rutten

  Wat is waarheid? Er zijn weinig wijsgerige vragen die vaker zijn gesteld dan deze. In wat volgt ga ik er ...

 • Is wetenschap onze enige bron van kennis?

  Redactie

  Is de wetenschap onze enige manier om aan kennis te komen? Of zijn er nog andere bronnen van kennis? Volgens ...

 • Stephen Hawking en de dood van God

  Ab Flipse

  Op woensdag 14 maart overleed de natuurkundige Stephen Hawking (1942-2018). Naar aanleiding hiervan een column van wetenschapshistoricus Ab Flipse over ...

 • Is ‘historische wetenschap’ betrouwbaar?

  Redactie

  Kan de natuurwetenschap betrouwbare uitspraken doen over het verleden? In discussies over schepping en evolutie komt die vraag nogal eens ...

 • Het feilloze verstand van de naturalist

  Jan Riemersma

  Naturalisme Ieder zijn eigen religie: volgens Lawrence Krauss, de atheïstische natuurkundige die onlangs – samen met wapenbroeder Richard Dawkins – ...