• Atheïsten hebben godsdienst nodig

  Redactie

  Nieuws Natuurlijk is er geen god, bekent Alain de Botton direct kleur – terwijl zijn Amerikaanse gehoor ijzig zwijgt. Vervolgens ...

 • Augustijnse wetenschapsbeoefening

  Bas Hengstmengel

  Voor welke uitdagingen staan christelijke wetenschappers? Heeft een christenwetenschapper een speciale roeping? De toonaangevende Amerikaanse godsdienstfilosoof Alvin Plantinga vindt dat ...

 • Van ‘iets’ naar iemand

  Emanuel Rutten

  Voor ons als mensen is het lastig, ik zou haast zeggen onmogelijk, om ons een wereld zonder laatste grond voor ...

 • Religie verklaren vanuit de leunstoel

  Leon de Bruin

  Volgens evolutionaire psychologen kan de overtuiging dat God bestaat het best gezien worden als een ‘functionele illusie’. Leon de Bruin ...

 • God hervonden

  Jan Riemersma

  Albert is een 57-jarige evolutiebioloog en zelfverklaard ‘naturalist’. Hij heeft nooit in het bestaan van God kunnen geloven. In het ...

 • Het horizonprobleem: modellen en werkelijkheid

  René Fransen

  Een van de mooie dingen van de wetenschap is dat ze onze blik verruimt en verdiept. Dankzij de wetenschappelijke methode ...

 • Kunnen we nog geloven in de wetenschap?

  Marnix Medema

  Tijdens het Nationaal Debat ‘No Faith in Science’ stond de vraag afgelopen week centraal: is er geloof in de wetenschap? ...

 • De vrije wil verlangt een concrete empirische invulling

  Leon de Bruin

  De laatste decennia mengen steeds meer neurowetenschappers zich actief in het debat over de vrije wil. Op basis van een ...

 • Russell, Fifty Years in Science and Religion: Ian Barbour (2004)

  Aart Nederveen

  Nog niet zo lang geleden woedde in ons land een heftig debat over Intelligent Design. Het zal weinig mensen zijn ...

 • Geen filosofie-instinct

  Jeroen de Ridder

  Onlangs hoorde ik Jesse Bering spreken, auteur van het boek Het Godsinstinct (2011). Jesse Bering is evolutionair psycholoog en onderzoekt ...

 • Grenzen aan het fysische wereldbeeld

  Gerard Nienhuis

  De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat elk verschijnsel en elk object een fysische kant heeft, en dat de wereld als ...

 • Livio, Is God een wiskundige? (2010)

  René Fransen

  Wiskunde. Alleen het woord doet menigeen gruwen. Beelden van wanhopige worstelingen met complexe vergelijkingen, kwadraten, derdemachten en de gruwel der ...