• Waarom christelijk geloof en niet andere religies?

  Redactie

  Hoe zit dat eigenlijk, met bijvoorbeeld de islam of het jodendom? Zijn die dan automatisch niet waar? Christenen ...

 • Als God goed is waarom is er dan kwaad in de wereld?

  Redactie

  Een van de allermeestgestelde vragen is misschien wel deze: Als God goed is waarom is er dan kwaad ...

 • Bestaat God?

  Redactie

  Wat zijn de argumenten voor het bestaan van God? Hoe zit dat dan met de oerknal en de ...

 • Uit niets ontstaat niets: een argument

  Emanuel Rutten

  Wie in God gelooft, gelooft in de regel dat God de schepper is van de kosmos. Het universum heeft God ...

 • Waar ligt de grens tussen wetenschap en pseudowetenschap?

  Redactie

  Bepaalde theorieën in de natuurkunde, zoals het bestaan van een multiversum, zijn niet meer te verifiëren. Is dit dan nog ...

 • Zonder religie geen Verlichting

  Redactie

  In een column in Trouw betoogt VU-filosoof Welmoed de Vlieger dat het christendom in deze tijd een kompas kan zijn ...

 • Een januskop-argument

  Jan Riemersma

  In deze bijdrage betoog ik het volgende: hoe het wetenschappelijk onderzoek van de werkelijkheid ook uitpakt, God zal in alle ...

 • Vogelkenner priester dankzij Dawkins

  Redactie

  Andy Gosler is assciate professor of ethno-ornithology aan de universiteit van Oxford. De vogelkenner las in de jaren 90 de meeste ...

 • Wetenschappelijke waarheid niet altijd mooi en simpel

  Redactie

  Natuurkundige Richard Feynman zou gezegd hebben dat waarheid is te herkennen aan ‘schoonheid en eenvoud’. Maar in de wetenschap is ...

 • Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid

  Emanuel Rutten

  Wat is precies de status van de rede in onze laatmoderne westerse cultuur? Is de hedendaagse mens vooral overgeleverd aan ...

 • Marktwerking, eigenbelang en deugden

  Johan Graafland

  Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de ...

 • Zijn de bijbelse wonderverhalen echt gebeurd?

  Gijsbert van den Brink

  Wonderen: voor de een te bizar om waar te zijn, voor anderen verhalen die ze gelovig aanvaarden. Wat valt er ...