Home » Nieuws » Bijbelvisie gemeente van invloed op opleidingsniveau

Bijbelvisie gemeente van invloed op opleidingsniveau

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 30 januari 2015|1.4 min read|
Nieuws

In kerkelijke gemeenten die de Bijbel zeer letterlijk lezen is de kans dat de leden een universitaire opleiding afronden kleiner.

 

Amerikaanse sociologen hebben de relatie tussen de Bijbelvisie van gemeenten en individuen en het opleidingniveau (de kans dat iemand een universitaire opleiding heeft afgerond). Eerder onderzoek had al laten zien dat leden van een kerkelijke gemeente die een literalistische Bijbelvisie heeft doorgaans een lagere opleiding hebben.

 

Voor het nieuwe onderzoek zijn gegevens gebruikt uit een onderzoek naar leden van kerkelijke gemeenten. Per gemeente is door een leider daarvan aangegeven wat voor type geloofsleer wordt onderwezen. Daarnaast vulden individuele kerkgangers een vragenlijst in.

 

De belangrijkste uitkomst was dat de kans dat kerkgangers een universitaire opleiding hadden afnam naar mate zij de Bijbel meer letterlijk namen. Maar als iemand die zelf de Bijbel niet  zo letterlijk leest lid is van een gemeente die dat wel doet, daalt de kans dat zo’n persoon een universitaire opleiding af heeft gerond sterk.

 

De oorzaak kan er volgens de onderzoekers in liggen dat universiteiten als bedreigend voor het geloof worden gezien. Dat werkt ontmoediging van studeren in de hand. Dat hoeft niet per se actief te gebeuren: in een omgeving waar het de norm is om niet aan een universiteit te studeren is de prikkel voor jongeren om dat wel te doen laag.

 

Overigens is ook uit eerder onderzoek gebleken dat regelmatige kerkgang een positieve invloed heeft op schoolprestaties. Het onderzoek is in januari verschenen in het tijdschrift Sociological Perspectives.

 

Samuel Stroope, Aaron B. Franzen and Jeremy E. Uecker: Social Context and College Completion in the United States: The Role of Congregational Biblical Literalism.

Home » Nieuws » Bijbelvisie gemeente van invloed op opleidingsniveau

Bijbelvisie gemeente van invloed op opleidingsniveau

By Gepubliceerd Op: 30 januari 20151.4 min read
Nieuws

In kerkelijke gemeenten die de Bijbel zeer letterlijk lezen is de kans dat de leden een universitaire opleiding afronden kleiner.

 

Amerikaanse sociologen hebben de relatie tussen de Bijbelvisie van gemeenten en individuen en het opleidingniveau (de kans dat iemand een universitaire opleiding heeft afgerond). Eerder onderzoek had al laten zien dat leden van een kerkelijke gemeente die een literalistische Bijbelvisie heeft doorgaans een lagere opleiding hebben.

 

Voor het nieuwe onderzoek zijn gegevens gebruikt uit een onderzoek naar leden van kerkelijke gemeenten. Per gemeente is door een leider daarvan aangegeven wat voor type geloofsleer wordt onderwezen. Daarnaast vulden individuele kerkgangers een vragenlijst in.

 

De belangrijkste uitkomst was dat de kans dat kerkgangers een universitaire opleiding hadden afnam naar mate zij de Bijbel meer letterlijk namen. Maar als iemand die zelf de Bijbel niet  zo letterlijk leest lid is van een gemeente die dat wel doet, daalt de kans dat zo’n persoon een universitaire opleiding af heeft gerond sterk.

 

De oorzaak kan er volgens de onderzoekers in liggen dat universiteiten als bedreigend voor het geloof worden gezien. Dat werkt ontmoediging van studeren in de hand. Dat hoeft niet per se actief te gebeuren: in een omgeving waar het de norm is om niet aan een universiteit te studeren is de prikkel voor jongeren om dat wel te doen laag.

 

Overigens is ook uit eerder onderzoek gebleken dat regelmatige kerkgang een positieve invloed heeft op schoolprestaties. Het onderzoek is in januari verschenen in het tijdschrift Sociological Perspectives.

 

Samuel Stroope, Aaron B. Franzen and Jeremy E. Uecker: Social Context and College Completion in the United States: The Role of Congregational Biblical Literalism.