19 oktober 2011 / 

Bijbellezen maakt je links

Hoe meer mensen in de Bijbel lezen, hoe progressiever hun standpunten worden op terreinen als sociale rechtvaardigheid of de bestrijding van terrorisme. Dat meldt Christianity Today.

 

In een artikel van Aaron Franzen worden enkele onderzoeken naar de relatie tussen het lezen van de Bijbel en politieke overtuigingen tegen het licht gehouden. Traditioneel wordt aangenomen dat de meest Bijbelvaste mensen conservatief zijn. Die koppeling blijkt er te zijn wanneer alleen wordt gevraagd naar het belang dat mensen hechten aan de Bijbel.

 

Maar wanneer wordt gekeken hoe vaak deze mensen daadwerkelijk de Bijbel lezen ontstaat een ander beeld. Naar mate mensen zelf vaker de Bijbel openslaan, zijn ze bijvoorbeeld minder geneigd zich te scharen achter de ‘Patriot act’, een wet die de federale Amerikaanse overheid meer macht geeft om de privacy van mensen te schenden voor de bestrijding van terrorisme. Ook steun voor de doodstraf neemt af naar mate mensen vaker in de Bijbel lezen.

 

Een zelfde patroon is te zien bij de houding ten opzichte van consumptie of sociale gerechtigheid. Frequente Bijbellezers zijn minder geneigd positief te zijn over de aanschaf van veel cosumptiegoederen en hebben meer belangstelling voor sociale gerechtigheid.

 

Een mogelijke verklaring voor deze resultaten is, aldus Franzen, dat christenen een vooropgesteld beeld hebben van wat de Bijbel eigenlijk zegt. Dat beeld moeten ze bijstellen wanneer ze het boek daadwerkelijk gaan lezen.

 

Wie vaak in de Bijbel leest, vindt dit boek belangrijk en is geneigd de autoriteit serieus te nemen. Bovendien zoeken regelmatige Bijbellezers persoonlijke inspiratie in dit boek. Daarom staan ze er voor open ‘geraakt’ te worden door de tekst. En blijkbaar gaat die vaker over sociale rechtvaardigheid en mededogen dan gedacht. “Het lezen van de Bijbel kan standpunten en houdingen doen veranderen”, schrijft Franzen “omdat lezers verrast worden door wat er in staat.”

 

Zie ook het bericht in het Nederlands Dagblad.