Geschreven door Gerard Nienhuis / 

22 februari 2012 / 

Betrouwbare schepping

Wetenschap is mensenwerk. De bijbel is Gods Woord. De eerste uitspraak is een open deur. De tweede is gebruikelijk in de traditie van het christelijke geloof. Een logische conclusie uit deze twee uitspraken is dat we bij een conflict tussen wetenschap en geloofsuitspraken een goddelijk gezag aan de bijbel moeten toekennen, waartegen de menselijke wetenschap het natuurlijk moet afleggen.

Voor sommige gelovigen, zowel christenen als moslims, is dat aanleiding om de evolutietheorie van Darwin af te wijzen. Ze houden liever vast aan het historische karakter van het bijbelse scheppingsverhaal, waarin de levende soorten in voltooide vorm worden geschapen in een werkweek. Zij zien een wezenlijk conflict tussen geloof en natuurwetenschap. Dat hebben ze gemeen met die mensen voor wie de resultaten van de natuurwetenschap juist een argument zijn om niet in God te geloven. In dit essay gaat prof. Nienhuis in op de vraag hoe het mogelijk is de wetenschap en de bijbel beide serieus te nemen.

Download PDF

Gerard Nienhuis

Gerard Nienhuis was hoogleraar natuurkunde te Leiden. Hij studeerde sterrenkunde en theoretische natuurkunde in Utrecht, en is daar ook gepromoveerd.