• Kritiek op veelgebruikte apologetische methode

    Simon Polinder

    Opinie Veel gelovigen hebben de neiging in discussies met atheïsten of agnosten aan te tonen dat de ander ten diepste ...