• Wetenschap en geloof: licht en duisternis?

    29 augustus 2011

    Vaak wordt de relatie tussen geloof en wetenschap beschreven in termen van conflict of oorlog. De geschiedenis lijkt dit te ...