• Mens in het midden bij Pascal

    13 september 2012

    Wanneer beweerd wordt dat wetenschap het religieus geloof verdringt of ontkent, laat men ‘kennen’  samenvallen met ‘wetenschappelijk kennen’ en wordt ...