• Was Augustinus een wiskundehater?

    10 mei 2012

    Vaak beginnen wetenschappelijke leerboeken of artikelen met een verwijzing naar een episode uit de wetenschapsgeschiedenis die in verband staat met ...

  • Reformatie en wetenschapsrevolutie

    15 augustus 2011

    Welke rol speelde religie, in het bijzondere het protestantisme, bij het ontstaan van de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw? ...