• De God van de Rationele Theologen

  28 november 2013

  Bepaalde theologen en filosofen zijn er van overtuigd dat God een persoon is die logisch denkt. God ordent al zijn ...

 • Paas, S. en Peels, R., God Bewijzen (2013)

  14 oktober 2013

  Filosofie bevindt zich in het gebied tussen meting en mening. Het zou ideaal zijn als we alle vraagstukken zouden kunnen ...

 • Alle Wegen leiden naar Rome

  4 oktober 2013

  De Amerikaanse filosoof Willard Van Quine [1] verdedigde het standpunt dat de kennisleer zou moeten worden vervangen door hersenonderzoek. Er ...

 • De God van Pascal

  29 mei 2013

  Pascal wees alle godsbewijzen van de hand. Hij gaf er echter een ander soort godsbewijs voor terug. Pascal schreef: ‘Als ...

 • Een Wereld voor Mensen

  21 februari 2013

  Pascal, Kierkegaard en James Er bestaan ‘bewijzen’ die bedoeld zijn om de gelovige een hart onder de riem te steken- ...

 • De Gebreken van het Atheïsme

  21 november 2012

  Atheïsten zijn bedreven in het ondermijnen van religie, maar onbeholpen in het verdedigen van hun eigen visie. Wie alle religies ...

 • Is God Onderworpen aan de wetten van de logica?

  1 augustus 2012

  Wanneer iemand zegt dat hij alles weet, dan zal ik aan zijn oprechtheid twijfelen. Het lijkt me al schier onmogelijk ...

 • Over het godsbewijs van Emanuel Rutten

  20 april 2012

  Emanuel Rutten trekt momenteel de aandacht met een argument voor het bestaan van God. Op het internet wordt fel gedebatteerd ...

 • God hervonden

  6 december 2011

  Albert is een 57-jarige evolutiebioloog en zelfverklaard ‘naturalist’. Hij heeft nooit in het bestaan van God kunnen geloven. In het ...