• Uit niets ontstaat niets: een argument

  16 december 2019

  Wie in God gelooft, gelooft in de regel dat God de schepper is van de kosmos. Het universum heeft God ...

 • Waarom wij niet hoeven te geloven dat wij ons brein zijn: Repliek op Klink

  21 oktober 2019

  NOOT VAN DE REDACTIE In dit tweeluik geven atheïst Bart Klink en theïst Emanuel Rutten elk hun visie op de ...

 • Nog een pijnlijk probleem voor het postmodernisme

  14 september 2019

  Er zijn zoals bekend al langer allerlei problemen met het postmodernisme. In deze korte bijdrage voeg ik daar een pijnlijk ...

 • Alsnog Anselmus

  13 juli 2019

  In een eerdere bijdrage liet ik zien dat het klassieke Godsargument van Anselmus eigenlijk alleen geaccepteerd kan worden wanneer wij ...

 • Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid

  25 mei 2019

  Wat is precies de status van de rede in onze laatmoderne westerse cultuur? Is de hedendaagse mens vooral overgeleverd aan ...

 • Deze brief geeft Matthijs van Nieuwkerk antwoord op zijn geloofsvragen

  21 oktober 2018

  Beste Matthijs, het valt ons bij Nieuwlicht op dat je het de laatste weken bij De Wereld Draait Door vaak ...

 • Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  13 augustus 2018

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Waarom bestaat God?

  3 juli 2018

  In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw ...

 • Niet-feitelijke waarheden

  28 april 2018

  Wat is waarheid? Er zijn weinig wijsgerige vragen die vaker zijn gesteld dan deze. In wat volgt ga ik er ...

 • De vraag naar het lijden

  31 oktober 2017

  Veritas lezing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 15 mei 2017 Download PDF

 • Is de Bijbel onfeilbaar? Een hermeneutische sleutel

  3 augustus 2017

  Is de Bijbel onfeilbaar? Moet anders gezegd iedere bewering erin als waar worden beschouwd? Wie denkt dat het antwoord hierop ...

 • Nee, geen bewijs. Wel een redelijk argument

  23 februari 2017

  In een recente bijdrage op Patheos lezen we over twee computerwetenschappers die het ‘wiskundig bewijs’ voor het bestaan van God ...