• Augustijnse wetenschapsbeoefening

    Bas Hengstmengel

    Voor welke uitdagingen staan christelijke wetenschappers? Heeft een christenwetenschapper een speciale roeping? De toonaangevende Amerikaanse godsdienstfilosoof Alvin Plantinga vindt dat ...