17 januari 2020 / 

Atheïsten gezien als onbetrouwbaar – tenzij ze willen trouwen

In de VS vertrouwen mensen atheïsten minder dan gelovigen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Arizona is dit gebaseerd op de aanname dat atheïsten zich niet willen binden in relaties.

Amerikanen hebben het niet zo op atheïsten. Een recent tv spotje van Ron Reagan (zoon van de voormalige president) voor de Freedom of Religion Foundation, waarin hij zich als presenteerde als ‘levenslange atheïst en niet bang om te branden in de hel’ zorgde onlangs voor nogal wat ophef. Er bestaan in de VS nogal wat vooroordelen over atheïsten, bijvoorbeeld dat ze geen moreel kompas hebben. Mensen vertrouwen uitgesproken atheïsten niet en opvallend genoeg vertrouwen zelfs atheïsten religieuze mensen meer dan hun mede-ongelovigen.

Seksueel gedrag

Onderzoekers van de Universiteit van Arizona wilden weten waar dit vooroordeel vandaan komt. Zij bedachten dat veel religies sterk hechten aan trouw in relaties. Er is een verband tussen religiositeit en seksueel gedrag. Dus denken mensen dat atheïsten minder trouw zijn?

Dat is uitgezocht door 336 personen een van twee datingprofielen te tonen. Beide bevatten precies dezelfde informatie, maar bij het ene staat dat de persoon religieus is, bij het andere staat niet-religieus. In hun commentaren op de profielen gaven de proefpersonen bij het niet-religieuze profiel vaker aan dat deze persoon geen trouwe romantische partner zou zijn en geen toegewijde ouder.

Trouwen

Vervolgens deden de onderzoekers nog een experiment: zij lieten dezelfde profielen zien, maar voegden er aan toe dat de persoon ofwel ‘graag wil trouwen’ ofwel ‘een player is’. Met die toevoeging bleek dat het oordeel niet langer afhing van de religieuze overtuiging, maar van de visie op relaties. Die verklaarde bijna 20 procent van de score op betrouwbaarheid, terwijl religieuze overtuiging nog maar 1 procent verklaarde. Dit gold voor zowel religieuze als niet-religieuze proefpersonen. Dit lijkt te bevestigen dat de negatieve beoordeling van atheïsten gebaseerd is op hun vermeende ontrouw in relaties.

Bron: The Conversation. Why some people distrust atheists

Beeld: Gary Stevens/Flickr, CC BY