• De kerkvader over ‘de dagen’ in Genesis 1

  Pieter Gorissen

  Het verwijt dat aanhangers van een letterlijke lezing van Genesis 1 vaak aan voorstanders van andere verklaringsmodellen maken, is dat ...

 • Galilei en de kerk

  Frans van Lunteren

  De veroordeling van Galilei door de kerkelijke inquisitie in 1633 geldt als een van de meest dramatische gebeurtenissen in de ...

 • 100+ Katholieke Wetenschappers

  Matthé Uijttewaal

  Een verzameling van rooms-katholieken die wereldberoemd zijn om hun wetenschappelijke werk. …

 • Grenzen aan het fysische wereldbeeld

  Gerard Nienhuis

  De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat elk verschijnsel en elk object een fysische kant heeft, en dat de wereld als ...

 • Intelligent Design: wetenschap of pseudowetenschap?

  Ard Tamminga

  Enkele jaren geleden was er veel media-aandacht voor de uit Amerika afkomstige beweging van Intelligent Design (ID). Deze beweging bestaat ...

 • Schepping en evolutie: wie staat waar?

  René Fransen

  Waar komt het leven op aarde vandaan? En hoe is het hier gekomen? Geeft de wetenschap op deze vragen afdoende ...

 • Levensbeschouwing en duurzaamheid

  Jan J. Boersema

  Als er iéts duurzaam kan worden genoemd, zijn het wel levensbeschouwingen. Maar hoe staan levensbeschouwingen tegenover duurzaamheid? …

 • Wetenschap en geloof: licht en duisternis?

  Rienk Vermij

  Vaak wordt de relatie tussen geloof en wetenschap beschreven in termen van conflict of oorlog. De geschiedenis lijkt dit te ...

 • Reformatie en wetenschapsrevolutie

  Kees de Pater

  Welke rol speelde religie, in het bijzondere het protestantisme, bij het ontstaan van de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw? ...

 • Onderzoeksrapport ‘Levensbeschouwing & Wetenschap’

  Martine van Veelen

  ForumC heeft een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van levensbeschouwing op wetenschap. Uit Amerikaans onderzoek van Elaine Ecklund blijkt dat ...