• Fysicalisme en het probleem van mentale causaliteit

  Leon de Bruin

  In dit artikel geeft Leon de Bruin een algemene schets van het fysicalisme, een sterk aan invloed winnende stroming in ...

 • De kerkvader over ‘de dagen’ in Genesis 1

  Pieter Gorissen

  Het verwijt dat aanhangers van een letterlijke lezing van Genesis 1 vaak aan voorstanders van andere verklaringsmodellen maken, is dat ...

 • Galilei en de kerk

  Frans van Lunteren

  De veroordeling van Galilei door de kerkelijke inquisitie in 1633 geldt als een van de meest dramatische gebeurtenissen in de ...

 • Grenzen aan het fysische wereldbeeld

  Gerard Nienhuis

  De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat elk verschijnsel en elk object een fysische kant heeft, en dat de wereld als ...

 • Intelligent Design: wetenschap of pseudowetenschap?

  Ard Tamminga

  Enkele jaren geleden was er veel media-aandacht voor de uit Amerika afkomstige beweging van Intelligent Design (ID). Deze beweging bestaat ...

 • Schepping en evolutie: wie staat waar?

  René Fransen

  Waar komt het leven op aarde vandaan? En hoe is het hier gekomen? Geeft de wetenschap op deze vragen afdoende ...

 • Levensbeschouwing en duurzaamheid

  Jan J. Boersema

  Als er iéts duurzaam kan worden genoemd, zijn het wel levensbeschouwingen. Maar hoe staan levensbeschouwingen tegenover duurzaamheid? …

 • Wetenschap en geloof: licht en duisternis?

  Rienk Vermij

  Vaak wordt de relatie tussen geloof en wetenschap beschreven in termen van conflict of oorlog. De geschiedenis lijkt dit te ...

 • Reformatie en wetenschapsrevolutie

  Kees de Pater

  Welke rol speelde religie, in het bijzondere het protestantisme, bij het ontstaan van de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw? ...

 • Onderzoeksrapport ‘Levensbeschouwing & Wetenschap’

  Martine van Veelen

  ForumC heeft een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van levensbeschouwing op wetenschap. Uit Amerikaans onderzoek van Elaine Ecklund blijkt dat ...