19 juni 2023 / 

Archeologisch rapport probleem in Staphorst

In een column voor het reformatorische tijdschrift Om Sions Wil beschrijft jonge aarde creationist Jan van Meerten de problemen die een verplicht archeologisch rapport opriep in Staphorst.

Sinds 2007 zijn Nederlandse gemeenten verplicht een archeologische verwachtingskaart op te stellen. Staphorst schakelde hiervoor een onderzoeks- en adviesbureau in. Het rapport van dit bureau, dat in 2010 verscheen, bevatte onder meer een verwijzing naar de voorlaatste ijstijd, die volgens de auteurs plaatsvond van 370.000 tot 130.000 voor Christus.

Christenpolitici van de gemeente Staphorst maakten hier bezwaar tegen, aldus Van Meerten, omdat het rapport hiermee  niet zou aansluiten bij ‘de basisovertuiging van veel orthodoxe Staphorsters dat de aarde niet ouder is dan zesduizend jaar’. Een herziening van het rapport zat er niet in, maar het bureau wilde wel een extra voorwoord toevoegen waarin werd aangehaald dat veel Staphorsters ‘anders denken over de leeftijd van de aarde’.

Discussie

Van Meerten besluit zijn column met de verzuchting dat het jammer is dat een ‘rapport vanuit de Bijbelse basisovertuiging niet haalbaar bleek’. Hij zou graag een archeologisch instituut zien dat wel werkt vanuit de basisovertuiging van de Biblebelt-gemeenten, naar analogie van archeologen die in Israël en omstreken werken vanuit zo’n bijbels kader. De column is te lezen op de website Oorsprong.info die eigendom is van Van Meerten.

De column is door Van Meerten gedeeld de ForumC Facebook groep Geloof en Wetenschap geplaatst. Daar ontspon zich een discussie die door hem weer is samengevat in een tweede bericht op zijn eigen website. Daarin noemt hij de dateringsaanduiding ‘BP’ (Before Present, als alternatief voor BC – before Christ) antichristelijk of tenminste ontkerstend, en verweert hij zich tegen wetenschappelijke bewijzen voor een hoge ouderdom van de aarde. Hij benadrukt ook dat hij de prehistorie niet ontkent, maar dat voor de duiding ervan ‘interpretatie’ nodig is.

Beeld: Pixabay