Home » Opinie » Answers in Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap

Answers in Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap

By | Categorieën: Opinie | Gepubliceerd Op: 14 juni 2014 | 2.9 min read |

Creationisme en geloofsbelijdenis

Iedereen die zich verdiept heeft in het zogenaamde wetenschappelijk creationisme is ongetwijfeld de Amerikaanse groep of website Answers in Genesis (AiG) tegengekomen. Deze groep voert een heleboel argumenten aan die erop zouden wijzen dat de geschiedenis van de Aarde en de ontwikkeling van het leven en de mens overeenkomt met wat er letterlijk in de Bijbel lijkt te staan, dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is en dat er nooit evolutie heeft plaatsgevonden.

We kunnen stellen dat AiG dé bron is van het hedendaagse wetenschappelijk creationisme. Er staat echter op de website van AiG iets heel opvallends. In het ‘statement of faith’, hun geloofsbelijdenis, staat: ‘The Noachian Flood was a significant geological event and much (but not all) fossiliferous sediment originated at that time’. Welnu dit deel van hun geloofsbelijdenis is niet gebaseerd op de Bijbel maar op wetenschap, om precies te zijn de sedimentologie, een specialisatie binnen de geologie. Wetenschap is iets wat mensen bedenken, het is menselijke wijsheid. Als u het niet erg vindt schrijf ik hier verder ‘wetenschappelijk creationisme’, tussen aanhalingstekens want volgens mij heeft het niets met echte wetenschap te maken.

Geloofsbelijdenissen

Sinds het begin van het christendom hebben christenen het nuttig gevonden om de inhoud van hun geloof te omschrijven in een geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis geeft zo beknopt weer wat men gelooft, het is een soort visitekaartje. De oudste en bekendste is de Niceense geloofsbelijdenis (325 n Chr.), die begint met: ‘Ik geloof in één God, de almachtige vader, schepper van hemel en aarde, van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is…’. 

Met de Reformatie, geïnitieerd door Maarten Luther, worden er ook allerlei andere geloofsbelijdenissen gebruikt. Zo ziet in 1561 de Nederlandse Geloofsbelijdenis het licht. Als je verschillende geloofsbelijdenissen naast elkaar legt zie je soms verschillen die wijzen op een wat andere visie of doctrine. Zo discussiëren de Westerse en Oosterse (orthodoxe) kerken nu al 17 eeuwen over de vraag of de Heilige Geest nu wel of niet voortkomt uit de Vader én de Zoon. Voor sommige kerken is de belijdenis louter een richtsnoer, voor anderen een principekwestie. Sommige kerken gebruiken juist helemaal geen geloofsbelijdenis omdat dat een menselijk maaksel is en iets toe te lijkt te voegen aan de Bijbel.

In de Bijbel zelf treffen we passages aan die we ook zouden kunnen definiëren als geloofsbelijdenissen, bijvoorbeeld als Petrus zegt: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’. Het belang dat men hecht aan een geloofsbelijdenis kan dus sterk variëren van persoon tot persoon, van kerk tot kerk maar hoe het ook zij, een geloofsbelijdenis geeft weer wat men gelooft.

Bijbel, traditie en wetenschap

Lange tijd kon men christenen globaal in twee groepen verdelen: enerzijds de rooms-katholieken, die hun geloof baseren op de Bijbel én de traditie van de kerk, anderzijds de protestanten die hun geloof uitsluitend baseren op de Bijbel. Als je hun diverse geloofsbelijdenissen vergelijkt van zie je dat ze gemeen hebben dat zij allemaal uiteindelijk gebaseerd zijn op de Bijbel, ook al bestaan er verschillen van inzicht.

Welnu, door de introductie van het ‘wetenschappelijk creationisme’, en dus van wetenschap als extra basis voor een geloofsbelijdenis, en daarmee voor het geloof zelf, vormt Answers in Genesis een nieuwe groep. Een groep met een geloof gebaseerd op Bijbel én wetenschap, dus menselijke wijsheid. Een nieuwe groep met een standpunt dat mij in tegenspraak lijkt met de Bijbel: ‘Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid…’.

Over de Auteurs: Leon van den Berg

Home » Opinie » Answers in Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap

Answers in Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap

By | Categorieën: Opinie | Gepubliceerd Op: 14 juni 2014 | 2.9 min read |

Creationisme en geloofsbelijdenis

Iedereen die zich verdiept heeft in het zogenaamde wetenschappelijk creationisme is ongetwijfeld de Amerikaanse groep of website Answers in Genesis (AiG) tegengekomen. Deze groep voert een heleboel argumenten aan die erop zouden wijzen dat de geschiedenis van de Aarde en de ontwikkeling van het leven en de mens overeenkomt met wat er letterlijk in de Bijbel lijkt te staan, dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is en dat er nooit evolutie heeft plaatsgevonden.

We kunnen stellen dat AiG dé bron is van het hedendaagse wetenschappelijk creationisme. Er staat echter op de website van AiG iets heel opvallends. In het ‘statement of faith’, hun geloofsbelijdenis, staat: ‘The Noachian Flood was a significant geological event and much (but not all) fossiliferous sediment originated at that time’. Welnu dit deel van hun geloofsbelijdenis is niet gebaseerd op de Bijbel maar op wetenschap, om precies te zijn de sedimentologie, een specialisatie binnen de geologie. Wetenschap is iets wat mensen bedenken, het is menselijke wijsheid. Als u het niet erg vindt schrijf ik hier verder ‘wetenschappelijk creationisme’, tussen aanhalingstekens want volgens mij heeft het niets met echte wetenschap te maken.

Geloofsbelijdenissen

Sinds het begin van het christendom hebben christenen het nuttig gevonden om de inhoud van hun geloof te omschrijven in een geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis geeft zo beknopt weer wat men gelooft, het is een soort visitekaartje. De oudste en bekendste is de Niceense geloofsbelijdenis (325 n Chr.), die begint met: ‘Ik geloof in één God, de almachtige vader, schepper van hemel en aarde, van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is…’. 

Met de Reformatie, geïnitieerd door Maarten Luther, worden er ook allerlei andere geloofsbelijdenissen gebruikt. Zo ziet in 1561 de Nederlandse Geloofsbelijdenis het licht. Als je verschillende geloofsbelijdenissen naast elkaar legt zie je soms verschillen die wijzen op een wat andere visie of doctrine. Zo discussiëren de Westerse en Oosterse (orthodoxe) kerken nu al 17 eeuwen over de vraag of de Heilige Geest nu wel of niet voortkomt uit de Vader én de Zoon. Voor sommige kerken is de belijdenis louter een richtsnoer, voor anderen een principekwestie. Sommige kerken gebruiken juist helemaal geen geloofsbelijdenis omdat dat een menselijk maaksel is en iets toe te lijkt te voegen aan de Bijbel.

In de Bijbel zelf treffen we passages aan die we ook zouden kunnen definiëren als geloofsbelijdenissen, bijvoorbeeld als Petrus zegt: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’. Het belang dat men hecht aan een geloofsbelijdenis kan dus sterk variëren van persoon tot persoon, van kerk tot kerk maar hoe het ook zij, een geloofsbelijdenis geeft weer wat men gelooft.

Bijbel, traditie en wetenschap

Lange tijd kon men christenen globaal in twee groepen verdelen: enerzijds de rooms-katholieken, die hun geloof baseren op de Bijbel én de traditie van de kerk, anderzijds de protestanten die hun geloof uitsluitend baseren op de Bijbel. Als je hun diverse geloofsbelijdenissen vergelijkt van zie je dat ze gemeen hebben dat zij allemaal uiteindelijk gebaseerd zijn op de Bijbel, ook al bestaan er verschillen van inzicht.

Welnu, door de introductie van het ‘wetenschappelijk creationisme’, en dus van wetenschap als extra basis voor een geloofsbelijdenis, en daarmee voor het geloof zelf, vormt Answers in Genesis een nieuwe groep. Een groep met een geloof gebaseerd op Bijbel én wetenschap, dus menselijke wijsheid. Een nieuwe groep met een standpunt dat mij in tegenspraak lijkt met de Bijbel: ‘Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid…’.

Over de Auteurs: Leon van den Berg