3 april 2012 / 

Angst voor dood maakt atheïst geloviger

Nieuws

Angst voor de dood maakt atheïsten ontvankelijker voor religie, terwijl deze angst het geloof van religieuze mensen juist sterker maakt. Er is echter een verschil  tussen de ‘bewuste’ overtuiging van de atheïsten, en de onbewuste. Dit concluderen psychologen van de University of Otago in Nieuw Zeeland. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology.

Bewust

De onderzoekers voerden drie experimenten uit met in totaal 265 proefpersonen. Sommige proefpersonen waren religieus, anderen niet. De proefpersonen kregen de opdracht om een tekst te schrijven over hun eigen dood. Daarna vroegen de onderzoekers in hoeverre de proefpersonen in ‘religieuze entiteiten’ geloofden. De gelovigen bleken nog geloviger geworden. De ongelovigen bleken juist sceptischer.

Onbewust

In een tweede en derde experiment werd gekeken hoe de proefpersonen ‘onbewust’ tegen religie aankeken. En dat leverde heel andere resultaten op. Nu werd onder meer de snelheid gemeten waarmee de proefpersonen reageerden op de vraag of God bestaat.  Religieuze mensen bleken nu sneller in te stemmen met de bewering dat God bestaat. Niet-religieuze mensen bleken, nadat ze over hun dood hadden geschreven, juist langzamer te zijn in het ontkennen van het bestaan van God. Daaruit trekken de onderzoekers de conclusie dat atheïsten onbewust langer moesten nadenken over de vraag of God wel of niet bestaat.

Voordeel

Volgens onderzoeker Jamin Halberstadt verklaren de resultaten waarom religie nog steeds bestaat. ‘Angst voor de dood is een bijna universele menselijke ervaring en religieuze overtuigingen spelen een belangrijke psychologische rol in het op afstand houden van deze angst. Nu tonen we aan dat deze overtuigingen zowel op een bewust als onbewust niveau spelen en dat zelfs overtuigde atheïsten onbewust voordeel uit deze overtuigingen halen.’

Bron: University of Otago
Onderzoeksartikel: Journal of Experimental Social Psychology