2 oktober 2012 / 

Alister McGrath over geloof, ratio en postmoderniteit

Wat is nu het sterkste argument om niet in God te geloven? Alister McGrath – professor in de theologie in Londen – gaat in op deze vraag. Een interview voor geloofenwetenschap.nl.

McGrath vertelt over de ontwikkeling van de rede vanaf de vroege tijd tot voorbij de postmoderniteit waarin er weer ruimte komt voor een bredere kijk op rationaliteit. In onze tijd krijgen verhalen, beelden en symbolen weer meer betekenis. Niet de vraag “wat is waar?” staat nu op de voorgrond maar de vraag “wat werkt?” en “wat heb ik er aan?” Wat betekent dit voor de communicatie van het christelijk geloof?

Alister E. McGrath promoveerde in de moleculaire biofysica. Op dit moment is hij hoogleraar Theology, Ministry and Education aan King’s College London. Hij doet onderzoek naar de verhouding tussen religie en wetenschap, het ‘new atheism’, natuurlijke theologie en apologetiek. Van zijn hand verschenen vele publicaties, waarvan een heel aantal ook vertaald in het Nederlands

Deze video werd gemaakt in opdracht van ForumC en de EO, in de reeks ‘Zin in wetenschap’.