29 januari 2024 / 

AI houdt ook christenen bezig

Artificiële intelligentie (AI) is overal momenteel – in toepassingen en debatfora. In het Verenigd Koninkrijk hebben christelijke organisaties die werken op het snijvlak van geloof en wetenschap het ‘AI Christian Partnership’ opgericht, om kerken toe te rusten in het omgaan met deze nieuwe technologie. Maar ook in Nederland zijn er initiatieven op dit terrein.

Het Britse AI partnership biedt via een website verschillende vormen van toerusting aan, zoals een training over AI voor kerkleiders, een project om de impact van AI op jongeren in kaart te brengen, een project om de impact van AI op relaties (van werkrelaties tot romantiek) en voorlichting aan kerken via een ‘AI Resource hub’. Ook wil de groep in kaart brengen wat voor onderzoek op het terrein van AI en geloof er wereldwijd plaatsvindt.

Toerusten

In dit partnership zijn organisaties vertegenwoordigd die al vaker op deze website langskwamen, zoals het Faraday Institute for Science and Religion, Theos Think Tank en Equipping Christian Leadership in an Age of Science (ECLAS), maar ook de Europese Evangelische Alliantie. De bedoeling is om theologen en techniek-specialisten te laten samenwerken om de omgang van kerken met AI te ondersteunen. De deelnemers zien AI als een kans voor kerken, maar wijst erop dat het gebruik ervan dan wel in lijn moet zijn met de christelijke waarden. Daartoe willen ze gelovigen toerusten om op een verantwoorde manier om te gaan met AI.

In Nederland zijn christelijke organisaties ook bezig om hun omgang met AI uit te werken, al gebeurt dat nog niet in een groot centrum zoals het Britse ‘Partnership’. Wel stond er onlangs een blog over AI op de site Theologie.nl, van Jack Esselink, ‘zelfbenoemd AI-theoloog des vaderlands’. Verder heeft bijvoorbeeld Op Goed Gerucht (een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan) afgelopen jaar al een studiedag gewijd aan het gebruik van AI, met bijvoorbeeld een workshop ‘Preken maken met een AI Chatbot’.

Podcasts

Diverse christelijke podcasts hebben ook al aandacht aan AI geschonken, zoals de Ongelooflijke Podcast (EO), waarin met Maaike Harmsen, auteur van het boek ‘Dank God voor techniek’ de kansen en risico’s van AI werden besproken. En op Weetwatjegelooft.nl, het online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen, is in de een podcast Heilige Grond een aflevering te horen over dit onderwerp (scroll in de lijst naar aflevering 33).

Verder publiceerde paus Franciscus op 1 januari 2024 een document over ‘Artificiële intelligentie en vrede’, waarin hij benadrukt dat de vooruitgang in de ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie de menselijke broederschap en vrede zou dienen in plaats te vernietigen.

Om praktische redenen is de mogelijkheid om te reageren op artikelen uitgeschakeld op deze site. Wie wil reageren, of bijvoorbeeld aanvullingen heeft met interessante bronnen over AI en geloof kan dat doen in de Facebook groep ‘Geloof en Wetenschap’.