Home » Nieuws » Afkeuring over atheïstische ‘preek’ in biologieles

Afkeuring over atheïstische ‘preek’ in biologieles

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 17 oktober 2014|2.3 min read|
Nieuws

Evolutiebioloog en psycholoog David Barash schreef onlangs hoe hij zijn studenten aan het begin van het collegejaar vertelt dat geloof en wetenschap niet samen gaan. Dat riep tal van kritische reacties op.

 

Barash schrijft in The New York Times dat het onmogelijk is om geloof en evolutie gescheiden te houden. Want, zo stelt hij, de evolutietheorie ondergraaft drie in zijn ogen belangrijke pijlers van het christelijk geloof. Het eerste is het ‘ontwerpargument’, beroemd geworden door William Paley, die stelde dat de complexiteit van levende wezens, die volmaakt lijkt te zijn afgestemd op hun behoeften, wel moet zijn bedacht door een ontwerper. Evolutie, aldus Barash, laat zien dat complexiteit langs natuurlijke weg ontstaat.

 

Het tweede argument is de bijzondere plaats die mensen in de schepping zouden innemen. Volgens de evolutietheorie zijn mensen gewoon een diersoort, net als alle andere soorten, zonder bovennatuurlijke toevoegingen. Het derde argument dat hij aanvoert is het lijden in de natuur, dat theologisch voor grote problemen zou zorgen.

 

Daarom, zo legt Barash zijn studenten voor, is het onmogelijk om de wetenschappelijke evolutietheorie recht te doen en tegelijk vast te blijven houden aan het christelijk geloof. Dat iemand geloof en wetenschap als gescheiden ‘magesteria’ naast elkaar zouden kunnen houden vindt hij onmogelijk.

 

Uniek

In een uitgebreide reactie gaat godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes in op het betoog van Barash. Hij stelt dat het ontwerpargument nooit een centrale plaats in het christendom heeft gehad, net als het idee dat mensen totaal zouden moeten verschillen van de rest van de schepping. Voor wie de evolutionaire verwantschap tussen mensen en andere dieren accepteert is het best mogelijk de mens als een uniek wezen te zien – het ligt er vooral aan hoe je ‘uniek’ definieert. Ook het theodicee-argument vindt Smedes weinig overtuigend. Juist creationisten (die evolutie afwijzen) stellen dat de zondeval het lijden in de hele schepping heeft veroorzaakt.

 

Smedes heeft nog een belangrijk kritiekpunt op Barash: hij stelt dat het inleidende praatje van Barash feitelijk een religieus verhaal is. Barash geeft geen feiten in zijn verhaal, maar een mening over religie vanuit zijn eigen levensbeschouwing.

 

Pikant

Pikant daarbij is dat Barash auteur is van het boek ‘Buddhist Biology: Ancient Eastern Wisdom Meets Modern Western Science’. Het lijkt er volgens Smedes dus sterk op dat hij zijn eigen religieuze agenda verdedigt.

 

Er is van veel kanten kritiek gekomen op het betoog van Barash. Op de website van BioLogos staat een kort overzicht. Opvallend daarin is de kritiek van Jerry Coyne, een voorvechter van het atheïsme. Hoewel Coyne zegt het volledig eens te zijn met de inhoud van het praatje dat Barash geeft, vindt ook hij dat het niet in de collegezaal thuis hoort omdat het over religie gaat en niet over wetenschap.

Home » Nieuws » Afkeuring over atheïstische ‘preek’ in biologieles

Afkeuring over atheïstische ‘preek’ in biologieles

By Gepubliceerd Op: 17 oktober 20142.3 min read
Nieuws

Evolutiebioloog en psycholoog David Barash schreef onlangs hoe hij zijn studenten aan het begin van het collegejaar vertelt dat geloof en wetenschap niet samen gaan. Dat riep tal van kritische reacties op.

 

Barash schrijft in The New York Times dat het onmogelijk is om geloof en evolutie gescheiden te houden. Want, zo stelt hij, de evolutietheorie ondergraaft drie in zijn ogen belangrijke pijlers van het christelijk geloof. Het eerste is het ‘ontwerpargument’, beroemd geworden door William Paley, die stelde dat de complexiteit van levende wezens, die volmaakt lijkt te zijn afgestemd op hun behoeften, wel moet zijn bedacht door een ontwerper. Evolutie, aldus Barash, laat zien dat complexiteit langs natuurlijke weg ontstaat.

 

Het tweede argument is de bijzondere plaats die mensen in de schepping zouden innemen. Volgens de evolutietheorie zijn mensen gewoon een diersoort, net als alle andere soorten, zonder bovennatuurlijke toevoegingen. Het derde argument dat hij aanvoert is het lijden in de natuur, dat theologisch voor grote problemen zou zorgen.

 

Daarom, zo legt Barash zijn studenten voor, is het onmogelijk om de wetenschappelijke evolutietheorie recht te doen en tegelijk vast te blijven houden aan het christelijk geloof. Dat iemand geloof en wetenschap als gescheiden ‘magesteria’ naast elkaar zouden kunnen houden vindt hij onmogelijk.

 

Uniek

In een uitgebreide reactie gaat godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes in op het betoog van Barash. Hij stelt dat het ontwerpargument nooit een centrale plaats in het christendom heeft gehad, net als het idee dat mensen totaal zouden moeten verschillen van de rest van de schepping. Voor wie de evolutionaire verwantschap tussen mensen en andere dieren accepteert is het best mogelijk de mens als een uniek wezen te zien – het ligt er vooral aan hoe je ‘uniek’ definieert. Ook het theodicee-argument vindt Smedes weinig overtuigend. Juist creationisten (die evolutie afwijzen) stellen dat de zondeval het lijden in de hele schepping heeft veroorzaakt.

 

Smedes heeft nog een belangrijk kritiekpunt op Barash: hij stelt dat het inleidende praatje van Barash feitelijk een religieus verhaal is. Barash geeft geen feiten in zijn verhaal, maar een mening over religie vanuit zijn eigen levensbeschouwing.

 

Pikant

Pikant daarbij is dat Barash auteur is van het boek ‘Buddhist Biology: Ancient Eastern Wisdom Meets Modern Western Science’. Het lijkt er volgens Smedes dus sterk op dat hij zijn eigen religieuze agenda verdedigt.

 

Er is van veel kanten kritiek gekomen op het betoog van Barash. Op de website van BioLogos staat een kort overzicht. Opvallend daarin is de kritiek van Jerry Coyne, een voorvechter van het atheïsme. Hoewel Coyne zegt het volledig eens te zijn met de inhoud van het praatje dat Barash geeft, vindt ook hij dat het niet in de collegezaal thuis hoort omdat het over religie gaat en niet over wetenschap.