24 februari 2012 / 

Adventisten lanceren creationistische film

Nieuws

Op 11 maart 2012 vindt de Nederlandse première van de film ‘De Schepping’ plaats, meldt projectgroep ‘De Schepping’, een initiatief van de zevende-dags adventisten, op haar website. De film wordt voorafgegaan door een documentaire, waarin wordt betoogd dat de evolutietheorie vele onwaarschijnlijkheden bevat en het Bijbelse scheppingsverhaal als verklaring voor het leven op aarde veel plausibeler is.

Update: op 13 januari 2013 wordt de film vertoond in Leiden.
De film ‘De Schepping’ is gemaakt door de Duitse filmmaker en zevende-dags adventist Henry Stober met medewerking van de Zuid-Afrikaanse bioloog Walter Veith. Na zijn bekering tot het zevende-dags adventisme heeft Veith het creationisme omarmd. Overigens distantiëren de Nederlandse adventisten zich van enkele van Veiths theologische opvattingen.

Stober: “Deze film vormt een bemoediging voor mensen, die het Bijbelse scheppingsverhaal serieus willen nemen, maar vanuit de wetenschap geconfronteerd worden met ‘bewijzen’ voor ontstaan van leven als gevolg van een ‘oerknal’ en de spontane ontwikkeling daarvan als gevolg van tijd en toeval.”

Het kerkgenootschap van de zevende-dags adventisten ontstond in de negentiende eeuw in de Verenigde Staten en heeft inmiddels leden over de hele wereld. In Nederland zijn er zo’n 5000 gedoopte leden.  Zevende-dags adventisten onderhouden, anders dan bijna alle andere christenen, de zaterdag als rustdag (sabbat).

Sinds hun ontstaan benadrukken adventisten dat het zevendaagse scheppingsverhaal uit Genesis 1 letterlijk dient te worden geïnterpreteerd, omdat dit aan de stichter van het kerkgenootschap, de profetes Ellen G. White in een visioen was getoond. Adventisten waren daarom zeer actief in de anti-evolutiebeweging, die aan het begin van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten ontstond. De Canadese amateurgeoloog George McCready Price (1870-1963), die wordt beschouwd als grondlegger van het moderne jonge-aarde creationisme (de zogenaamde ‘zondvloedgeologie’), was ook zevende-dags adventist. Hoewel adventistische ideeën over de sabbat weinig weerklank hebben gevonden buiten eigen kring, werd het creationisme in de loop van de twintigste eeuw wel populair in brede orthodox-christelijke kring.

De film ‘De Schepping’ werd eerder vertoond in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. De adventisten willen de film wereldwijd bekendheid geven. Projectgroep ‘De Schepping’ bereidt een intensieve campagne voor rondom de vertoning van de film op verschillende plaatsen in Nederland.