Home » Nieuws » Abstracts voor creationistische conferentie online

Abstracts voor creationistische conferentie online

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 10 augustus 2017|1.7 min read|

De abstracts van de jaarlijkse creationistische conferentie Origins zijn online gepubliceerd in het Journal of Creation Science and Theology.

Het gaat om twaalf abstracts van de Creation Biology Society en drie van de Creation Geology Society. Er is onder meer een abstract van John Baumgardner over de mogelijkheid dat mega-tsunami’s tijdens de zondvloed verantwoordelijk zijn voor de afzetting en erosie van grote gesteentepakketten.  

Kurt Wise behandelt de vraag hoe zich vanuit een beperkt aantal diersoorten in de Ark van Noach in korte tijd toch een grote biologische variatie kon ontwikkelen, waarvan we de fossiele bewijzen vinden in aardlagen die volgens Wise van na de zondvloed dateren. Hij stelt dat er een genetisch mechanisme bestaat dat in eerste instantie een enorm snelle variatie liet ontstaan, waardoor de dieren uit de ark zich konden aanpassen aan de snel veranderende condities na de zondvloed (waarin onder meer een ijstijd optrad). Dit kan leiden tot ‘plotselinge’ soortvorming. Daarna zou dit mechanisme vertragen, zodat we uitkomen bij de huidige situatie waarin soortvorming veel langer duurt.

Goede schepping

In alle gevallen vind de variatie plaats binnen ‘geschapen hoofdsoorten, de baramin. Het model van Wise is Step-Down Saltational Intrabaraminic Diversification genoemd – een vorm van sprongsgewijze evolutie dus.

Andere abstracts onderzoeken de verdeling van soorten binnen de geschapen hoofdsoorten, maar ook de vraag hoe bacteriofagen (virussen die bacteriën doden) passen bij een ‘goede schepping’. De auteur stelt dat de bacteriofagen bedoeld waren om nuttige bacteriepopulaties in balans te houden. Een vergelijkbaar onderzoek gaat in op de vraag hoe parasieten kunnen zijn ontstaan, aangezien ze niet als zodanig geschapen kunnen zijn in een ‘goede’ schepping. Ook hier concludeert de auteur dat parasieten vermoedelijk als vrij-levende organismen geschapen zijn.

De conferentie vond van 19-22 juli plaats op de campus van het San Diego Christian College in Californië. Opvallend genoeg vond in diezelfde periode (16-21 juli) eveneens in San Diego een conferentie plaats van de International Society for the Study of the Origin of Life.

Home » Nieuws » Abstracts voor creationistische conferentie online

Abstracts voor creationistische conferentie online

By Gepubliceerd Op: 10 augustus 20171.7 min read

De abstracts van de jaarlijkse creationistische conferentie Origins zijn online gepubliceerd in het Journal of Creation Science and Theology.

Het gaat om twaalf abstracts van de Creation Biology Society en drie van de Creation Geology Society. Er is onder meer een abstract van John Baumgardner over de mogelijkheid dat mega-tsunami’s tijdens de zondvloed verantwoordelijk zijn voor de afzetting en erosie van grote gesteentepakketten.  

Kurt Wise behandelt de vraag hoe zich vanuit een beperkt aantal diersoorten in de Ark van Noach in korte tijd toch een grote biologische variatie kon ontwikkelen, waarvan we de fossiele bewijzen vinden in aardlagen die volgens Wise van na de zondvloed dateren. Hij stelt dat er een genetisch mechanisme bestaat dat in eerste instantie een enorm snelle variatie liet ontstaan, waardoor de dieren uit de ark zich konden aanpassen aan de snel veranderende condities na de zondvloed (waarin onder meer een ijstijd optrad). Dit kan leiden tot ‘plotselinge’ soortvorming. Daarna zou dit mechanisme vertragen, zodat we uitkomen bij de huidige situatie waarin soortvorming veel langer duurt.

Goede schepping

In alle gevallen vind de variatie plaats binnen ‘geschapen hoofdsoorten, de baramin. Het model van Wise is Step-Down Saltational Intrabaraminic Diversification genoemd – een vorm van sprongsgewijze evolutie dus.

Andere abstracts onderzoeken de verdeling van soorten binnen de geschapen hoofdsoorten, maar ook de vraag hoe bacteriofagen (virussen die bacteriën doden) passen bij een ‘goede schepping’. De auteur stelt dat de bacteriofagen bedoeld waren om nuttige bacteriepopulaties in balans te houden. Een vergelijkbaar onderzoek gaat in op de vraag hoe parasieten kunnen zijn ontstaan, aangezien ze niet als zodanig geschapen kunnen zijn in een ‘goede’ schepping. Ook hier concludeert de auteur dat parasieten vermoedelijk als vrij-levende organismen geschapen zijn.

De conferentie vond van 19-22 juli plaats op de campus van het San Diego Christian College in Californië. Opvallend genoeg vond in diezelfde periode (16-21 juli) eveneens in San Diego een conferentie plaats van de International Society for the Study of the Origin of Life.