Privacy

ForumC verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
–    de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
–    data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites (www.forumc.nl, www.geloofenwetenschap.nl en www.degrotevragen.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

ForumC houdt een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd die een los boek of tijdschrift bestellen of één van onze activiteiten bijwonen.
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw donatie, lidmaatschap, abonnement of bestelling. Daarnaast om u gericht te kunnen informeren over ons werk en te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op een aanmeldingsformulier wanneer u zich aanmeldt als donateur, abonnee van Radix of de boekenreeks of een bestelling plaatst. ForumC maakt zeer beperkt gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch (tel. 033 464 7770) of per e-mail (info@forumc.nl) doorgeven aan de administratie van ForumC. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. ForumC is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van ForumC (Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort).

E-mail

Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van ons werk en behaalde resultaten. Ook ontvangt u incidenteel verzoeken voor een financiële bijdrage. ForumC maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan ForumC informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van ForumC of via de link in de e-mailnieuwsbrief zelf.

Cookies

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webpaginaserver op de harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ingevoerde gegevens vast te houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij ForumC maken we terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek te vergemakkelijken. U kunt via browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Beveiliging

ForumC neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

ForumC houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@forumc.nl.

 

Versie 18 mei 2018

Privacy

ForumC verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
–    de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
–    data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites (www.forumc.nl, www.geloofenwetenschap.nl en www.degrotevragen.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

ForumC houdt een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd die een los boek of tijdschrift bestellen of één van onze activiteiten bijwonen.
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw donatie, lidmaatschap, abonnement of bestelling. Daarnaast om u gericht te kunnen informeren over ons werk en te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op een aanmeldingsformulier wanneer u zich aanmeldt als donateur, abonnee van Radix of de boekenreeks of een bestelling plaatst. ForumC maakt zeer beperkt gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch (tel. 033 464 7770) of per e-mail (info@forumc.nl) doorgeven aan de administratie van ForumC. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. ForumC is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van ForumC (Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort).

E-mail

Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van ons werk en behaalde resultaten. Ook ontvangt u incidenteel verzoeken voor een financiële bijdrage. ForumC maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan ForumC informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van ForumC of via de link in de e-mailnieuwsbrief zelf.

Cookies

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webpaginaserver op de harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ingevoerde gegevens vast te houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij ForumC maken we terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek te vergemakkelijken. U kunt via browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Beveiliging

ForumC neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

ForumC houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@forumc.nl.

 

Versie 18 mei 2018